🔔 Το tsiantakis.DEV είναι πλέον tsiantakis.COM

Photo by [Jason Dent](https://unsplash.com/@jdent) on [Unsplash](https://unsplash.com/)

🔐Διαχειριστές κωδικών - Password Managers

Διαχειριστές κωδικών γνωστοί και ως Password Managers στα αγγλικά. Γιατί Στις μέρες είναι συχνό φαινόμενο από πολλούς η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων κωδικών πρόσβασης σε πολλές ιστοσελίδες κάτι το οποίο αποτελεί κακή πρακτική για την ασφάλεια. Το 2016 έλαβα μια ειδοποίηση από την Google ότι κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον κωδικό μου στο email. Εκείνη την στιγμή συνειδητοποίησα ότι χρησιμοποιώ τον ίδιο κωδικό παντού και ότι πρέπει να δράσω άμεσα....

<span title="2023-01-30 15:21:04 +0200 +0200">Ιανουαρίου 30, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;3 λεπτά&nbsp;·&nbsp;639 λέξεις&nbsp;·&nbsp;Tsiantakis Michail Angelos